5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Bosad Ana Tüzüğü’nde belirtilen ilgili koşulları yerine getiren her gerçek kişi üye olabilir. Üyelik Müracaat Formlarının ilgili kişilerce doldurulup dernek merkezine iletilmesi ile süreç devam eder ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelik kesinleşir. Bosad’a üye olan her kişinin ayrıca Yönetim Kurulumuzca kabul edilen Temel İş Ahlakı Prensipleri sözleşmesini de onaylaması gerekmektedir.

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Bosad Ana Tüzüğü’nde belirtilen ilgili koşulları yerine getiren her gerçek kişi üye olabilir. Üyelik Müracaat Formlarının ilgili kişilerce doldurulup dernek merkezine iletilmesi ile süreç devam eder ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelik kesinleşir. Bosad’a üye olan her kişinin ayrıca Yönetim Kurulumuzca kabul edilen Temel İş Ahlakı Prensipleri sözleşmesini de onaylaması gerekmektedir.