9 kurucu üyesi ile başladığı mesleki kuruluş sürecini 2003 Temmuz ayında tamamlamış olan BOSAD, 2010 yılı sonu itibari ile75 üyeyi geçmiş bulunmaktadır. Kayıtlı ekonomi içinde temsil edilen, “Ulusal Boya Sanayi” içindeki katılımcı payının %80’e ulaşmasıyla önemli bir aşama kaydetmiştir. Bosad kuruluş sürecini takiben yaptığı etkin çalışmalar ile Meslek Örgütü olarak tanımlanan bir sektör gücünü bünyesinde barındırmaktadır.

Bosad’ın temel kuruluş amacı; Türk Boya Sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak, ulusal boya tüketimini arttırarak, tüketicimize çağdaş ve sağlıklı ürünler sunmak, ülke ekonomimize ihracatçı bir sektör konumu kazandırarak, mevcut AB entegrasyon sürecine sektörel bazda katkı yapmaktır.

Betek Boya San.Tic. A.Ş.
ÇBS Boya San.Tic. A.Ş.
DYO Boya Fabrikaları A.Ş.
DYO Matbaa Mürekkepleri San.Tic. A.Ş.
Jotun Boya San.Tic. A.Ş.
Marshall Boya ve Vernik San.Tic. A.Ş.
Meges Boya San.Tic. A.Ş.
Polisan Kimya San. Tic. A.Ş.
SG-Weber Yapı Kimyasalları San.Tic. A.Ş.

Bosad’ın genel faaliyetleri dört temel başlıkta sınıflandırılabilir;

  • Boya sanayimizin bağlantılı olduğu tüm sektörel alanlarda, makro ve mikro düzeydeki sorunların tespiti ve çözümü için, ilgili bürokratik kesim ile mesleki anlamda işbirliği sürecini sürdürmek ve AB’ye entegrasyon sürecine hazırlanmak

  • Sektörün teknik altyapısına yönelik sorunların çözümü için proje bazında faaliyetler yapmak

  • Kamuoyumuza yönelik olarak mesleki sektörel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini sürdürmek

  • Uluslararası alanda sektörel temsil gücünü ve faaliyetlerini arttırmak

Bu çalışmalar yanında, Bosad olarak sektörümüzün teknik, ekonomik yapısına yönelik 15’e yakın çalışma alanını içeren Bosad Çalışma Gruplarımız kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin teknik yönetiminde aktif şekilde çalışmalar devam etmektedir. Bu alanda son derece etkin ve verimli sonuçlar alınmaktadır. Boya sanayimizin güncel ve yapısal sorunlarına yönelik olarak Bosad bünyesinde, çeşitli alanlardaki Çalışma Grupları, kuruluşlarımızdan 150 uzmanın desteği ile çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. İlgili çalışma alanları mesleki anlamda diğer meslek kuruluşlarına örnek teşkil etmektedir.

Bu çalışmalar yanında, Bosad olarak sektörümüzün teknik, ekonomik yapısına yönelik 15’e yakın çalışma alanını içeren Bosad Çalışma Gruplarımız kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin teknik yönetiminde aktif şekilde çalışmalar devam etmektedir. Bu alanda son derece etkin ve verimli sonuçlar alınmaktadır. Boya sanayimizin güncel ve yapısal sorunlarına yönelik olarak Bosad bünyesinde, çeşitli alanlardaki Çalışma Grupları, kuruluşlarımızdan 150 uzmanın desteği ile çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. İlgili çalışma alanları mesleki anlamda diğer meslek kuruluşlarına örnek teşkil etmektedir.

Bosad diğer yandan STK olarak kendi mesleki çalışmaları ile entegre olduğu başta Kimya, İnşaat ve diğer yan sektörlerin Meslek Örgütleri ile çok yönlü işbirliği sürecini sürdürmekte ve ortak katılımlı projelere dahil olmaktadır. Bosad’ın işbirliği süreci içinde ortak çalışmalar yaptığı meslek örgütlerinin başında,

TOBB, İMMİB, İTO, İSO, ATO, GSO, İMSAD, İZODER, KMO, TKSD, KİPLAS, TİSİT, MAPESAD, PAGEV, TÜSİAD, İKV vb. eşdeğer kuruluşlar yer almaktadır.

Üyelerimiz ile tanışın.