İnşaat Boyaları Çalışma Grubu, Boya sanayiinin ana üretim dallarından biri olan inşaat boyalarının üretimden son tüketiciye kadar olan tüm safhalarında meydana gelen ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik çözümsel çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların başında ürün standartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili görüş bildirimi ve ürün standartlarının TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabulüne yönelik çalışmalar gelmektedir. Sektörel bazlı tüketimi arttırma faaliyetlerini (sektörel tanıtım ve reklam) sürdürmüş ve 10 yılı aşkın süredir Rekabet Kurumu ile yapılan sözleşme kapsamında sektörel veri çalışmasını başarı ile sürdürmektedir.

 • Yüksek Fen Kurulu Alt Çalışma Grubu

İlgili Bakanlığa bağlı olarak oluşturulan Yüksek Fen Kurulu’nda sektöre bağlı ürünlerin Kamu ihale sistemi içinde ürünlerin ölçü ve pozlarını oluşturma konusunda, özellikle inşaat boyaları ürünlerinde teknik şartnamelerin kabul uyumunu sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır.

Önemli bir üretim alanı olan mobilya ve ahşap boyalarının üretim ve tüketimine yönelik gündeme gelen teknik sorunları tespit etmekte ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Son dönemde geniş ölçekli üretim alanına kavuşan otomotiv boyaları sektöründeki ortaya çıkan sorunların, üretim teknolojileri ve uygulamaları ile beraber diğer konularında ele alındığı Otomotiv Boyaları Çalışma Grubu çözümsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Sanayi Boyaları ve Koruyucu Boyalar Çalışma Grubu, özellikle sanayi boyaları içinde yer alan metal, bobin ve koruyucu boyalardaki gelişmeleri takip ederek sorunlara yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Toz Boya ve Deniz Boyaları Çalışma Grubu boya sanayiinin uluslararası rekabetçi bir üretim alanı haline gelen toz boya ve deniz boyalarındaki teknik standartların oluşturulması ve uygulanması sürecinde çalışmalar yapmaktadır.

Boya sanayiinin solvent bazlı bir üretim alanı olarak matbaa mürekkepleri başta olmak üzere, yazılı basın ve ambalaj sektörlerine yönelik alanlarda sektörlerin dinamizmini takip ederek gerekli teknik çalışmaları yapmaktadır. Dış ticaret kaynaklı sorunlar, tüketim alanlarının analizi ve değerlendirilmesi gibi temel konuları ele almaktadır.

Bürokratik İlişkiler Çalışma Grubu, yaptığı çalışmalarla boya ve hammadde sanayiinin sektörel sorunlarının tespit edilerek ilgili bürokratik alanlara taşımaktadır.

 • TSE Alt Çalışma Grubu

Sektörün uzun yıllardır çeşitli sorunlara yol açan ürün standartlarının ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmelerle beraber ürün standartları oluşturulmasında ve kamu kuruluşlarına yansıtılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Ana kimya sektörü ve boya sanayii bütünlüğünde ulusal ve uluslararası çevre regülasyonlarının boya sanayiine yüklediği sorumluluklar konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma Grubu, ADR/CLP konusundaki regülasyonların Türkiye’de uygulanması üzerinde çalışmaktadır.

 • ADR Alt Çalışma Grubu
 • CLP Alt Çalışma Grubu

Boya sanayiindeki dış ticaret gelişmelerini ele alarak özellikle ihracata yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

 • İKMİB Sektör Projeleri (REACH, UR-GE) Alt Çalışma Gurubu

Bosad’ın sahibi olduğu paintistanbul markası adı altında başlayan fuar ve kongre projesi sektörün en büyük çaplı projesi haline gelmiştir. Sektörün ekonomik, teknik ve mesleki gelişmesini sağlayan kongre ve fuar projesi faaliyetleri 10 yılı aşkın süredir devam etmektedir.

Bosad’ın en geniş ölçekli çalışma grupları arasında yer almaktadır. Özellikle boya sanayiinin ana ve yan girdilerinin temini ve bu alandaki ithalat, teknik ve uygulama süreçlerine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 • Solvent Alt Çalışma Grubu
 • Biyosidal Ürünler Alt Çalışma Grubu
 • Tehlikeli Kimyasallar Alt Çalışma Grubu
 • İSGÜM Alt Çalışma Grubu
 • NACE Alt Çalışma Grubu

Sektörün insan kaynakları portföyü ve istihdam sorunlarına yönelik çalışmalar yapmakta, özellikle mesleki teknik eğitim ve standartları alanında çalışmaktadır.

 • Meslek Standartları Alt Çalışma Grubu

Bosad’ın mesleki çalışmaları içinde ana kimya sektöründeki ilgili diğer STK’lar ile ilişkileri konusunda faaliyetlerini göstermektedir.