Mesleki Alanlarda Çalışmalar ve Projeler

 • Sektörel ortak akıl değerlendirme toplantıları/ yılda iki kez yıl başı ve sonlarında tüm sektör üyeleriyle birlikte yapılacak genel tespit ve değerlendirmeler(genel ekonomik yapı içindeki gelişmeler dikkate alınarak)

 • Bölgesel üye toplantıları/ İl bazında / 2019-2020 (boya tüketim ve algısını arttırmak üzere). Bosad İnşaat boyaları Çalışma Grubu ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar.
 • Üye sosyal dayanışma toplantıları/ Bosad merkezinde aylık ve/veya dönemsel düzenlenebilir
 • Bürokratik sorunlara yönelik teknik toplantıların düzenli ve geniş katılımlı olarak yapılması (çalışma grupları bazında düzenlenecek)
 • Yönetim Kurulu toplantılarında alınan karar ve değerlendirmelerin üyelerle paylaşımı/ Bosad web sitesi kanalıyla. Ayrıca Yönetim Kurulunun aynı mali dönem içinde 2 ayda bir belirlenecek tarihlerde toplanmasına.
 • Bosad teknik çalışma gruplarının toplantı takviminin belirlenmesi / seçilecek başkan ve üyelerce katılım sürecinin ve çalışma önceliklerinin programlanması.
 • CEPE-IPPIC uzmanlarının katılımıyla yılda bir boya ve hammadde çalıştayı düzenlenmesi.(ilgili kurumlarla yapılacak temaslar çerçevesinde)
 • Sektörel sorunlara yönelik üye değerlendirme anketi düzenlenmesi / yılda iki defa (Yönetim Kurulu Üyelerince alınacak karar süreciyle birlikte)
 • paintistanbul & Turkcoat Fuarı organizasyon ve düzenlenmesine yönelik çalışma toplantıları (Pazarlama, Ar-Ge, Hammadde Çlş.Grb üyeleriyle birlikte ortak çalışma.
 • Boya-hammadde organize ihtisas sanayi bölgesi oluşturma projesi çalışması (proje önerisinin Yönetim Kurulu Üyelerimizce değerlendirilmesiyle)
 • Bosad yıllık basın teşvik ödülleri (taslak proje-2020/ Bosad ile sözleşme yapacak olan PR firmasıyla ortak çalışma)
 • Kimyasallar alanındaki uluslararası regülasyonların sektörel kuruluşlardaki yükünü azaltmak amacıyla AB projeleri araştırılarak destek sağlanması (bürokratik alan içinde işbirliği)
 • Sektörel teknik işgücünün odağı olan kimya mühendisliği eğitiminin yüksek lisans programı çerçevesinde üniversitelerle birlikte hayata geçirilmesi (boya yüksek lisans-doktora programları – Bosad- Akademi işbirliğiyle – Gebze Teknik, ITU, İÜ, Marmara Ünv. vb.)
 • Sanayi boyaları üretiminin yoğunlaştığı İzmir ve bölgesinde sektörel üretimin bugün ve geleceğine yönelik genel katılımlı bir mesleki toplantı (2019-2020)
 • Bosad-KMO ile mesleki işgücünün geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar (işgücü havuzu, istihdam olanaklarının analizi ve ortak mesleki eğitim)

Sektörel Ana Hedefler ve Çalışmalar

 • Bosad’ın sektörel anlamda ilişkili olduğu bürokratik kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi (sektörel sorunların çözümüne yönelik ilgili alanlardaki Bakanlıklar, Maliye, Çevre, Sağlık, Sanayi, Ticare vb.)
 • Bosad sektör üyelerinin mesleki organizasyonumuz içindeki yerinin ve gücünün arttırılması (bölgesel alandaki üye kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi- Ankara /ATO, ASO; İzmir / EBSO..vb. şehirlerdeki kuruluşlarla işbirliği)
 • Bosad’ın ilgili STK’larla ilişkilerinin ve ortak organizasyonlardaki temsilinin güçlendirilmesi (İKMİB, İMSAD,İZODER, İTO,İSO,TKS vb.)
 • Ana Kimya sektörü içinde boya ve hammaddeleri alanındaki kuruluşları temsilen mesleki bilinirliliğinin arttırılması (alt sektör kavramı içinde; dekoratif, sanayi, matbaa, toz, deniz vb.)
 • Boya ve hammaddeleri sektörünün gelişimine yönelik Bosad organizasyonu adı altında düzenlenecek projelere sektör kuruluşlarında sponsorluk desteği sağlanması.
 • Bosad’ın uluslararası alanda (CEPE, IPPI vb.) temsil edildiği üye kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi.
 • Sektörel alanımız içinde yer alan ÖTV/ Teminat mektupları sorununun çözümüne yönelik genişletilmiş ortak mesleki çalışmalar yapılması.