Boya ve kaplamaların formülasyonunda beyaz pigment titanyum dioksit temel bir elementtir. Bu nedenle, endüstrinin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi şaşırtıcı değildir. Fiyatlar, düzenleyici yükler ve yeterli mevcudiyetle ilgili endişeler gibi pigmenti çevreleyen zorluklar TiO2’ye olan talebin de artması bekleniyor.

Titanyum dioksit, 2020 yılında yaklaşık 6.45 milyon ton tüketildi. Boya ve kaplama sektörü bu hacmin %56’sını (3,6 milyon ton)  kullanarak, beyaz pigmentin ana tüketicisi konumunda yer almaktadır. Pazar araştırma şirketi Artikol’un tahminlerine göre bu hacim 7,25 milyon tona yükselmiştir. Bu rakamlar sadece bir tahmin niteliğindedir. Ülke bazında baktığımızda en büyük tüketici, toplam hacmin neredeyse %40’ı ile Çin’dir.

Avrupa ve Kuzey Amerika toplam tüketimde %16’lık (yaklaşık 1 milyon ton) eşit bir paya sahiptir. Diğer bölgelerde ise durum; BDT (%1), Orta Doğu ve Afrika (%4), Orta ve Güney Asya (%5), Avustralya ve Güneydoğu Asya (%6), Doğu Asya’nın geri kalanı (%5) ve Latin Amerika (%7) paya sahiptir. Bu özel kimyasal (birçok farklı kalitede) emtia hacminde satılmaktadır. Pazar şu anda 17.82 milyar Euro’dan fazla değere sahiptir.

Kişi başına düşen tüketim en yüksek Almanya’da en düşük ise Hindistan’da

Artikol’a göre kişi başına düşen en yüksek tüketim ise Almanya’da. Burada 4 kilo üzeri bir değer belirlenmektedir. 4 kilonun biraz altında olan Amerika ise ikinci sırada yer almaktadır. İtalya, İspanya, Fransa, Güney Kore ve Avustralya kişi başına düşen 2-3 kilo şeklindedir. Japonya, Büyük Britanya ve Kanada 2 kilo pek ulaşmıyor. Çin’de sadece 1,5 kilo ve Polonya’da daha da az. Kişi başına 1 kilodan az olan aralıkta ise Brezilya 0,9 kilo, Rusya’da 0,6 kilo, Hindistan’da ise 0,2 kilo kişi başına düşen tüketim ile önemli bir büyüme potansiyeli sunmaktadır.

Talep 2025 yılına kadar 8 milyon tona çıkacak

Artikol, küresel tüketimin tahmini 8 milyon tonluk bir hacme ulaşmasını beklediklerini belirterek 2025 yılına atıfta bulunmaktadır. Boya ve kaplama endüstrisi, %55 veya 4,42 milyon ton ile en büyük titanyum dioksit tüketicisi olmaya devam ediyor. TiO2 büyümesi, küresel konut, ticari inşaat ve ambalaj pazarlarındaki büyüme ile yüksek oranda ilişkilidir ve sonuç olarak gayri safi yurt içi hasılayı takip etmektedir.

Son 40 yılda, yıllık dünya TiO2 pigment talebi büyümesi 12 yılda (2017 dahil) %5’in üzerinde ve 12 yılda (2018 ve 2019 dahil) negatif yönde olmuştur. 1980’de 2020 yılına kadar ortalama büyüme oranı yılda %3 şeklindeydi.

KAYNAK

www.european-coatings.com

Son Duyurular