Renkler hayatımızın her alanında önemli bir yer teşkil etmektedir. 

  • Cisimler tarafından doğrudan ya da üzerine düştüğü nesnelerde yansıma, kırılma, soğurulma gibi olaylar sonucu göze ulaşan ışığın, dalga boyuna göre yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyuma renk denir.
  • Güneşli bir günde renklerin daha parlak ve canlı olmaları kapalı havada ise parlaklığını, canlılığını kaybetmeleri ve olduklarından daha koyu görünmeleri rengin ışığa bağlı olduğunu gösterir.
  • Fizikçi Isaak Newton, güneş ışığının kırılmasını sağlamış ve başta güneş kaynaklı olan beyaz ışık olmak üzere, çok dalga boylu ışınlardan oluşan bir ışık hüzmesinin bir prizmadan geçirilerek farklı renklere, yani ayrı dalga boylarındaki ışınlara ayrışmasını sağlamıştır.

Rengin üç temel ögesi vardır. Renk türü, doygunluğu ve değeri.

Renk Türü

Mavi, yeşil, mor, kırmızı, sarı vb. renkleri betimlenmesi için kullanılan terimlerdir.

Renk Doygunluğu

  • Bir rengi tanımlamada kullanılan bileşenlerden biri (diğer ikisi “renk tonu” ve “ışıklılık”tır).
  • Bir rengin doygunluğuyla kastedilen o rengin tonunu oluşturan unsurların, renk içinde ne kadar derişik ya da seyreltik bulunduğudur.
  • Doygunluk sözcüğünün yanı sıra kroma (chroma) ve saflık (purity) sözcükleri de aynı anlamda kullanılırlar.

Renk Değeri

  • Bir rengin göreceli olarak açıklık ve koyuluk derecesidir.
  • Değer ve ton arasındaki fark ise; değerde bir rengin siyah ve beyaz ile olan ilişkisi, tonda ise bir rengin diğer renkle olan ilişkisi söz konusudur.

Son Duyurular