paintistanbul & Turkcoat 2021

Organik Kaplama, Polimer ve İlgili Malzemeler Sanal Kongresi’ne Yoğun İlgi

paintistanbul & Turkcoat 2021 Organik Kaplama, Polimer ve İlgili Malzemeler Kongresi 08-09 Aralık 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerini sanal ortamda ağırladı. Sanal Kongre, 2 açılış konuşması ve 10 oturumda, yurtiçi ve yurtdışından katılan konuşmacıların toplam 31 sözlü sunum ve 17 poster sunumu ile iki gün boyunca sürdü. Üniversitelerden, Araştırma Enstitülerinden ve Sanayiden bilim insanları, kendi araştırma sonuçlarını paylaştılar ve bazı alanlarda dünyadaki teknolojik birikimin ulaştığı durumu yansıttılar.

Sanal Kongre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Bosad Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı, Bosad Yönetim Kurulu Üyesi, Fuar ve Kongre Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ünel ve Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Dr. Engin Çörüşlü’nün açılış konuşmalarıyla başladı. Boya Sanayicileri Derneği (Bosad) tarafından düzenlenen sanal kongrenin; İKMİB ana sporluğunu, BASF kayıt sponsorluğunu üstlendi ve sektörün değerli paydaşlarından oluşan 17 firma bu kongre için sponsor oldu. Boya sektörümüzün yegane uluslararası kongresi olan paintistanbul & Turkcoat Sanal Kongresi yurtiçi ve yurtdışından 804 izleyicinin katılımı ile büyük bir başarı sağlandı.

paintistanbul & Turkcoat Sanal Kongresi, bu sene boya sektöründe nano parçacıklar, nano yapılar, işlevsel boyalar, test ve analiz, sürdürülebilir teknolojiler, yeni ham maddeler ve dekoratif boyalar hakkındaki tüm süreçler; alanında uzman isimler tarafından hazırlanan sunumlar paylaşılarak, sektördeki en güncel bilgiler ve son teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Kimya sektörünün tedarik süreçlerinden üretime, lojistik süreçlerden inovasyona ve bütün bunların çıktısı olarak ihracata katkı yapmak için var güçleri ile çalıştıklarını, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sağlaması için en önemli etkenin ekonomide ölçek büyütmek olduğunu bunun için ise ülke olarak yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürün portföyümüzün genişletilmesinin gerektiğini vurgulayan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Pelister; ‘’ Sektörümüzü ve ülke ekonomimizi büyütebilmek ve küresel ölçekli hak ettiği seviyeye yükseltebilmek için mutlaka yüksek hedeflere odaklanmamız gerekmektedir.’’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: ‘’İKMİB olarak 2030 hedefimizi 40 Milyar Dolarlık kimya ihracatı olarak belirledik. Hedeflediğimiz yeni dijital yeşil ekonomik ilkeleriyle eş değer yüksek teknoloji ve yüksek katma değer üreten ürünleri hedefliyoruz’’. Ayrıca Sayın Pelister, uluslararası akreditasyonlara sahip referans laboratuvarlarının, Ar-Ge Merkezinin, dijital kütüphanenin yer aldığı sektörümüze yeni ve yüksek teknolojili  ürün üretme imkanı sağlayacak Kimya Teknolojileri Merkezi’nin 2022 yılında açılacağının müjdesini verdi.

Bosad Yönetim Kurulu Sayın M. Akın Akçalı ‘’Dünya Boya Pazarından %1,5-2 seviyelerinde pay alan Türk Boya sektörü coğrafi konumu itibarıyla da Avrupa- Asya ve Afrika arasında köprü niteliğindedir. Gerek üretim teknolojisi, gerekse ürün kalitesi anlamında dünyanın her yerindeki üreticilerle boy ölçüşebilecek hatta know-how transfer edebilecek seviyede olduğumuzu sanayiciler olarak kendi markalarımızla girdiğimiz en zorlu pazarlarda dahi deneyimliyoruz ve gelmiş olduğumuz bu seviye ile gurur duyuyoruz’’. dedi. Akçalı, sözlerine şöyle devam etti: ‘’İhracatımızın bu sene sonunda tonaj bazında %20’lerde büyüme kaydedeceğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle ihracat pazarlarında büyüme için ulusal ve uluslararası boya, hammadde, üretim ekipmanları ve ambalaj üretici firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen paintistanbul & Turkcoat Fuarımızın kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. 2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz fuarımızı, Artkim Fuarcılık A.Ş. ile Covid-19 önlemleri alınarak 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.’’ dedi ve sözlerini sanal kongreye katılım gösteren akademisyenlere ve Ar-Ge, Ür-Ge yöneticilerine, araştırmacılara ve izleyicilere teşekkürlerini sunarak tamamladı.

Bosad Yönetim Kurulu Üyesi, Fuar ve Kongre Çalışma Grubu Başkanı Sayın Hakan Ünel; ‘’Amacımız sektörümüzün vizyonuna ve bilgisine katkı sağlarken kongremizi küresel ölçekte kendi konusunda en bilinir ve takip edilir etkinliklerden biri konumuna getirmektedir. Avrupa-Asya-Afrika kesişim noktasında faaliyet gösteren sektörümüzün önümüzdeki yıllarda doğru stratejilerle önemi ve potansiyeli daha da artacaktır. Birbirini tamamlayan uluslararası kongre ve fuar döngüsü de bu gelişmenin şüphesiz en önemli temel taşlarından biri olacaktır’’. dedi. Sayın Ünel sözlerini ‘’Bir kez daha anladık ki gelecek, bilim, araştırma ve geliştirmenin ışığı altında şekilleniyor. Ancak bu şekilde boya sektörü olarak ekonomik anlamda hedeflediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. İşte tam da bu sebeple kongremizin seviyesini her seferinde daha da yukarıya çekme gayreti içinde olmalıyız.’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Bosad Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Sayın Dr. Engin Çörüşlü, ihracatta farklılaşmanın yegȃne yolunun benzersiz veya üstün özellikler taşıyan, müşterilere yüksek katma değer sunabilen ürünler tasarlamak ve bunları üretip pazara sunabilmek olduğunu belirtti, şöyle devam etti: “Başka bir deyişle, hedef yenilik düzeyi yüksek yeni ürünler yaratabilmektedir. Şirketlerin elinde bu imkanı sağlayabilecek bir araç bulunuyor, nitelikli araştırma yapabilen ArGe Bölümleri. ArGe Bölümleri çok önemli alt yapı gerektiren bölümlerdir. Burada bina ve ekipmandan söz etmiyorum. Burada esasen söz konusu olan yüksek nitelikli araştırmacıdır. Araştırma aynı zamanda bir gelenek işidir. Ülkemizde araştırmaların ve araştırmacıların üniversitelerin dışına çıkması ve şirketlerde örgütlenmeye başlaması oldukça yenidir. ArGe teşvik yasası 2008’de yayınlandı. Bununla birlikte gelenekteki eksikliğimizi yüksek nitelikli işgücümüzle kapatmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada, çok iyi yetişmiş, ilkokuldan itibaren üniversite dahil tüm eğitim hayatı boyunca otoriteye itaat ve inanç temelinde değil, bilim, eleştirel akıl ve özgür düşünce temelinde eğitilmiş gençlerimize ihtiyaç duyuyoruz. Yenilikçi olabilmek için marjinal, aykırı, alışılmadık düşünceler ileri sürebilen, önemli sorular sormaya ve  bunlara yanıt aramaya cesaret edebilen, risk alabilen araştırmacılara gereksinimimiz var. Bu nitelikte araştırmacılarımız yoksa, ancak kopyacılık yoluyla küçük yenilikler yapabiliriz ama bunlar birim fiyatlarımızda istenen düzeyde artış sağlamaz. Bu çok kesindir. Şunu da unutmamalıyız. Riskli proje bir bakıma riskli yatırım demektir, zira riskli projeler başarı şansı görece düşük olan projelerdir. Bunlar daha önce gidilmemiş, henüz çok iyi bilinmeyen derin denizlere dalmaya benzerler, dolayısıyla risklidirler. Bu konuda şirket ortaklarımızın ve üst düzey yöneticilerimizin de araştırmacılarımız gibi risk alabilmesi, araştırma projelerinin %10-15 kadarını riskli ve başarı şansı düşük projelere ayrılmasını kabul edebilmeleri gerekir. Bu projelerin başarı riski yüksektir ama başarılı olduğu takdirde getirisi de yüksek olur”. Dr.Çörüşlü, araştırmayı öne çıkaran, araştırmacılarının yaratıcı ve arzulu çalışmalarını sağlayabilen şirketlerin rekabet gücünün yüksek olacağını, ve ancak bu türden şirketlerin geleceğe güvenle ilerleyebileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Organik Kaplama, Polimer ve İlgili Malzemeler Sanal Kongresi, 1 sene boyunca erişime açık olacaktır.

Son Duyurular