Biyosit Nedir?

  1. Biyositler, boyalarda ve kaplamalarda; üretim ve ürün raf ömrü sırasında mikrobiyal büyüme ve bozulmayı önlemek için kullanılır.
  2. Ürünün kullanılmadan önce bozulmamasını sağlar ve uygulama sonrasında boyayı korur.
  3. “Biyositler” terimi, çevrede istenmeyen, zararlı mikroorganizmaların büyümesini kontrol eden çok çeşitli malzemeleri kapsar.
  4. Kutu içi koruma ve mikrobiyal saldırılara karşı biyositlerin kullanımı kritik bir öneme sahiptir.

Su Bazlı Boyalarda Biyosit Kullanımı

  1. Düşük VOC içeren su bazlı boyaların uzun ömürlü olması için ‘’kutu içi’’ koruyucuların kullanılması gerekmektedir.
  2. Biyositler bazı boya ve kaplamalarda uygulandıkları alt tabakaları korumak amacıyla da kullanılabilir.
  3. Örneğin, ahşap koruyucu malzemelerde, ahşap ve ahşap yapıların tahribatıyla ilişkili mikroorganizmaların vb. organizmaların büyümesini mümkün oldukça engellemek için kullanılır.
  4. Biyositler, gemileri ve çelik yapıları bozan ve suda ilerlemesini yavaşlatmasıyla ilişkili biyofilmler oluşturan deniz mikroorganizmalarının büyümesini azaltmak için koruyucu boyalarda kullanılır. Biyositlerin bu kulanımlarda olduğu gibi tüm formülasyonlardaki kullanımları ilgili regülasyonlara tabidir.
  5. Biyositlerin artan kullanımı, dünya çapında düzenleyici kurumlar tarafından insan sağlığı ve çevre için neden olabilecek risklerin daha fazla incelenmesine neden olmuştur.

KAYNAK

www.worldcoatingscouncil.org

Son Duyurular