Güncel

03.11.2016

Boya Sektörünün Stratejik Raporu Açıklanıyor ...
31.08.2015

6. Uluslararası Boya, Boya Hammadeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı ve Kongresi

20.10.2014

paintistanbul Fuarı Grafiti ile daha da renklenecek

paintistanbul Fuarı’nın 23 Ekim 2014 tarihli açılış gününde, Graffiti sanatçısı MET (Muhammed Emin Türkmen) ve ekibi tarafından ‘çevre’ temalı bir grafiti çalışması gerçekleştirilecektir.

10.10.2014

Belediye ve Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
BPR Bir Fırsata Dönüştürülebilir mi?

Değerli Katılımcılar;

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Hotel’de düzenlenecektir.

19-22 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen; yurt içinden ve yurt dışından 105 konuşmacı ve 1150 katılımcı ile ülkemizde alanında en kapsamlı katılım ile gerçekleşen Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi’nin biyosidal ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve uygulama anlamında gerek kamu ve gerekse özel sektörde amacına ulaşmış olduğunu görmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu gururu yaşamakla birlikte her zaman daha iyisini gerçekleştirme sorumluluğumuzun da bilincinde olarak Uluslararası Katılımlı 2.Ulusal Biyosidal Kongresi hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

Türkiye’de biyosidal ürünler konusunda tek yetkili otorite olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önderliğinde konunun tüm taraflarının bir araya gelerek bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlayan ve geleneksel hale gelmesi planlanan kongreler sayesinde daha iyiyi bulma ve daha uygununu kullanma adına önemli adımlar atılabileceği düşünülmektedir.

Avrupa Birliği’nin 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Regülasyonunu uygulamaya başlaması ve karşılaşılan problemlere binaen yapılan düzenlemeler ile hâlihazırda netliğe kavuşmayan işlenmiş eşyalar ve endokrin bozucular, ülkemizdeki biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler ve teknik eşdeğerlikleri ile safsızlıkları, biyosidal ürün ihraç eden firmaların BPR kapsamında karşılaşacakları güçlükler ve muhtemel fırsatlar;

Belediyelerin halk sağlığı alanında kullandıkları biyosidal ürünler ve satın alma süreçleri ile biyosidal ürün uygulamalarında karşılaşılan sıkıntılar, insektisit ve rodentisitlere karşı direnç gelişimi;

Hastanelerde kullanılan dezenfektanlar ve satın alma süreçlerinde karşılaşılan sıkıntılar gibi pek çok konuda oturumların gerçekleştirileceği ve çözümler üretilmesinin planlandığı kongre Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımı ile 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Hotel’ de düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi'nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

23.07.2013

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ve Bosad’ın da içinde bulunduğu meslek örgütlerince desteklenen 5-6 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul, Green Park Pendik Oteli'nde, Uluslararası İstanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi düzenlenecek olup ayrıntılara www.icppistanbul.com ulaşabilirsiniz.
23.07.2013

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 - 23 Mart 2014 tarihlerinde “Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi” düzenlenecektir. Kongre ile ilgili ayrıntıları www.biyosidal2014.org sitesinden takip edebilirsiniz.
23.07.2013

İnşaat endüstrisinin tamamını kapsayan üç fuar bir arada...
06.06.2012

Değerli Sektör Temsilcimiz,

Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı”’nın ikincisini uluslararası katılımlı olarak düzenlemekteyiz.

Bu etkinliğe, ülkemizde ve yurtdışında faaliyet gösteren ve Kimya Sanayi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten üniversiteler, enstitüler, özel ve kamu araştırma kurumlarının bünyelerinde görev yapan yerli/yabancı bilim insanları, kısa sürede katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilecek veya mevcut üretim maliyetlerini düşürerek katma değeri arttırabilecek, uygulanabilir buluş ve projeleri ile katılacaklardır.

İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk Malzeme ve Ürünler, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ile Kimya Sanayi’nin Diğer alanlarında proje başvuruları kabul edilecektir.

Etkinliğimize yapılacak proje başvuruları, kimya sanayimizin önde gelen meslek kuruluşlarının uzmanları, yenilikçi sanayicilerimiz ve sanayiye yönelik Ar-Ge konusunda bilinçli akademisyenlerimizden oluşan bir değerlendirme kurulu süzgecinden geçirilerek sanayiye uygulanabilirliği garanti altına alınacaktır.

18 ve 19 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul / Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde proje sahibi yerli/yabancı bilim insanları ile sanayicilerimiz bir araya gelerek bilgi alışverişi yapabilecekler ve işbirliği sözleşmeleri imzalayabileceklerdir.

Saygılarımla,

İ. Selçuk AKSOY
İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe
2. AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı

23.01.2012

paintistanbul 2012 projemiz sektörümüzden büyük ilgi görüyor...
25.08.2011

Bosad’ın yeni web sitesi yayına girmiştir.