Dış İlişkiler

Uluslararası temsil gücü anlamında büyük bir eksiklik olarak görülen CEPE (Avrupa Boyacılar Birliği) (the European Council of producers and importers of paints, printing inks and artists' colours) üyeliği 2007 Şubat ayından itibaren gerçekleştirilmiştir. Bosad, CEPE'de Gözlemci Üye sıfatı ile Meslek Örgütü olarak, Türkiye'yi temsil etmektedir. CEPE ile son dönem ilişkilerimizin yoğunlaşmasında Bosad Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Bosad'ı temsilen uluslararası bazda çok yönlü temaslar ve girişimler yapmasıyla, 2007-2010 döneminde önemli gelişmeler yarattığı görülmektedir.

Ayrıca, CEFIC (The European Chemical Industry Council), ECHA (European Chemicals Agency), ESIG (European Solvents Industry Group) ve VdL (German Paint Industry Association) ile de mesleki temaslar ve ortak çalışmalar dönemsel olarak sürdürülmektedir.