Değerlerimiz

Misyonumuz

 • Sektörün ekonomik ve ticari gelişimini sağlamak amacıyla, mesleki ve bilimsel araştırmalar yapmak, bunları desteklemek, özel ve resmi, uluslararası eş kuruluşlarla köklü ve değer katan işbirlikleri yaratmak ve danışmanlıklarda bulunmak
 • Boya sanayinin ekonomik ve ticari gücünün korunması ve geliştirilmesi amacıyla tüm iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuna, tüketicilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak
 • Üyelerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi için gerekli eğitimler, ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek ve katılmak

Vizyonumuz

Paydaşlarımızla Sektörel Alanlarda İşbirlikleri Yaratarak, Türk Boya Sanayinin Etkinliğini ve Sürekli Gelişimini Sağlayacak Önder ve Örnek Bir Meslek Kuruluşu Olmak

Değerlerimiz

Türk Boya Sanayinin gelişimi için çalışan Bosad üyeleri sektörel çalışmalarında,

 • Dürüstlük
 • Hukuka Saygı
 • Çalışanların Haklarına Saygı
 • Demokratik ve Parlamenter Sistemle Bağımsızlık
 • Ekonomik ve Ticari Bilgi Kullanımında Şeffaflık ve Dürüstlük
 • Çevreye ve Topluma Saygı ve Duyarlılık

ilkelerinden taviz vermezler ve bu temel ilkeler çerçevesinde Bosad ‘ı temsil ederler.

Hedeflerimiz

 • Dernek içinde çalışma grupları, komiteler ve uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak
 • Yerli, yabancı, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurmak
 • Türk Boya Sanayinin güçlenmesi için konu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak resmi makamlara duyurmak
 • Gerekli koruma ve teşvikin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapmak
 • Üyeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini destekleyici faaliyetlerde bulunmak
 • Mesleki ve bilimsel araştırmalar yapmak, desteklemek ve yardımda bulunmak
 • Türk Boya Sanayimizin mesleki anlamdaki “ Tek Sektörel Temsilci Kuruluşu” olmak ve kamu yararına çalışan Meslek Kuruluşu olarak tescil edilmek (kamu yararına dernek statüsü almak)
 • Boya sanayii ile ilgili tüm alanlarda sektörel araştırmalar yapmak ve yaptırmak
 • Sektörel ortak konularda kararlar almak ve tavsiyelerde bulunmak
 • Boya sanayimize yönelik mevzuatların hazırlık ve geliştirme çalışmalarında kamu ve yetkili kuruluşlara danışmanlık yapmak ve sektörü temsil ederek gelişmelere yön vermek
 • Boya sanayi konusunda çevre ve toplum sağlığını tehdit edici unsurlara karşı birlikte hareket etmeyi sağlamak
 • Fiili ve Potansiyel ihracat kapasitelerini takip ederek değerlendirmek ve teşvik etmek
 • Türk Boya Sanayi ürünlerinin üstün özelliklerini ön plana çıkarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek
 • Dünya ve Türkiye boya sanayisinin ekonomik ve ticari gücünün kamuoyuna anlatılması, korunması, tespiti ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak
 • Tüketicilerin kaliteli ve sağlıklı boya sanayi ürünlerinden daha iyi hizmet almaları için geliştirici yönde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak
 • Sektörel iletişimi sağlamak için çeşitli yayınlar yayınlamak