SEKTÖREL ANA HEDEFLER VE ÇALIŞMALAR

 

 • Bosad’ın sektörel anlamda ilişkili olduğu bürokratik kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi (sektörel sorunların çözümüne yönelik ilgili alanlardaki Bakanlıklar, Maliye, Çevre, Sağlık, Sanayi, Ticaret… vb)
   
 • Bosad sektör üyelerinin mesleki organizasyonumuz içindeki yerinin ve gücünün arttırılması (bölgesel alandaki üye kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi- Ankara /ATO, ASO;  İzmir / EBSO..vb. şehirlerdeki kuruluşlarla işbirliği)
   
 • Bosad’ın ilgili STK’larla ilişkilerinin ve ortak organizasyonlardaki temsilinin güçlendirilmesi (İKMİB, İMSAD,İZODER, İTO,İSO,TKSD….vb.)
   
 • Ana Kimya sektörü içinde boya ve hammaddeleri alanındaki kuruluşları temsilen mesleki bilinirliliğinin arttırılması (alt sektör kavramı içinde; dekoratif, sanayi, matbaa, toz, deniz..vb. )
   
 • Boya ve hammaddeleri sektörünün gelişimine yönelik Bosad organizasyonu adı altında düzenlenecek projelere sektör kuruluşlarında sponsorluk desteği sağlanması.
   
 • Bosad’ın uluslararası alanda (CEPE, IPPIC… vb.) temsil edildiği üye kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi.
   
 • Sektörel alanımız içinde yer alan ÖTV/ Teminat mektupları sorununun çözümüne yönelik genişletilmiş ortak mesleki çalışmalar yapılması.