MESLEKİ ALANLARDA ÇALIŞMALAR VE PROJELER

 

 • Sektörel ortak akıl değerlendirme toplantıları/ yılda iki kez yıl başı ve sonlarında tüm sektör üyeleriyle birlikte yapılacak genel tespit ve değerlendirmeler(genel ekonomik yapı içindeki gelişmeler dikkate alınarak)
   
 • Bölgesel üye toplantıları/ İl bazında / 2019-2020 (boya tüketim ve algısını arttırmak üzere). Bosad İnşaat boyaları Çalışma Grubu ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar.
   
 • Üye sosyal dayanışma toplantıları/ Bosad merkezinde aylık ve/veya dönemsel düzenlenebilir
   
 • Bürokratik sorunlara yönelik teknik toplantıların düzenli ve geniş katılımlı olarak yapılması (çalışma grupları bazında düzenlenecek)
   
 • Yönetim Kurulu toplantılarında alınan karar ve değerlendirmelerin üyelerle paylaşımı/ Bosad web sitesi kanalıyla. Ayrıca Yönetim Kurulunun aynı mali dönem içinde 2 ayda bir belirlenecek tarihlerde toplanmasına.
   
 • Bosad teknik çalışma gruplarının toplantı takviminin belirlenmesi / seçilecek başkan ve üyelerce katılım sürecinin ve çalışma önceliklerinin programlanması.
   
 • CEPE-IPPIC uzmanlarının katılımıyla yılda bir boya ve hammadde çalıştayı düzenlenmesi.(ilgili kurumlarla yapılacak temaslar çerçevesinde)
   
 • Sektörel sorunlara yönelik üye değerlendirme anketi düzenlenmesi / yılda iki defa (Yönetim Kurulu Üyelerince alınacak karar süreciyle birlikte)
   
 • paintistanbul & Turkcoat Fuarı organizasyon ve düzenlenmesine yönelik çalışma toplantıları (Pazarlama, Ar-Ge, Hammadde Çlş.Grb üyeleriyle birlikte ortak çalışma.
   
 • Boya- hammadde organize ihtisas sanayi bölgesi oluşturma projesi çalışması (proje önerisinin Yönetim Kurulu Üyelerimizce değerlendirilmesiyle)
   
 • Bosad yıllık basın teşvik ödülleri (taslak proje-2020/ Bosad ile sözleşme yapacak olan PR firmasıyla ortak çalışma)
   
 • Kimyasallar alanındaki uluslararası regülasyonların sektörel kuruluşlardaki yükünü azaltmak amacıyla AB projeleri araştırılarak destek sağlanması (bürokratik alan içinde işbirliği)
   
 • Sektörel teknik işgücünün odağı olan kimya mühendisliği eğitiminin yüksek lisans programı çerçevesinde üniversitelerle birlikte hayata geçirilmesi (boya yüksek lisans-doktora programları  - Bosad- Akademi işbirliğiyle  - Gebze Teknik, ITU, İÜ, Marmara Ünv.   …vb.)
   
 • Sanayi boyaları üretiminin yoğunlaştığı İzmir ve bölgesinde sektörel üretimin bugün ve geleceğine yönelik genel katılımlı bir mesleki toplantı (2019-2020)
   
 • Bosad-KMO ile mesleki işgücünün geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar (işgücü havuzu, istihdam olanaklarının analizi ve ortak mesleki eğitim)