BOSAD’da Yeni Yapılanma Süreci …

Türkiye, içinde bulunduğumuz son iki yıllık dönemde, siyasi ve toplumsal birçok yeni gelişmelerle beraber, yeni bir Devlet yönetim sistemine göre yol almaktadır. Bu yeni sistem, ülkemizin ekonomik ve toplumsal yapısına yönelik değişimler içermesi yanında, kamusal alandaki Devlet bürokrasisi ve kurumlarına yönelik, yeni bir oluşumu da beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde kamusal alandaki yeni bürokratik düzenlemelerin, toplumsal ve ekonomik taleplerin de dikkate alınarak yapıldığı görülmektedir. Bu değişim süreci, özel sektör STK’larının da bu yeni yapılanma içindeki aktif rolleri ile yeni perspektifler içermektedir. 

Bosad’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği mesleki ve sektörel çalışmalarının önemli bir kısmını, boya ve hammaddeleri sektörümüzün bürokratik ve teknik alandaki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Kuruluşundan bu yana bürokratik alandaki çalışmaları önemseyen Bosad için, yeni dönem Devlet sistemi içindeki dönüşüm sürecinde, çok daha önemli bir çalışma alanı söz konusudur.

Bu çerçevede 23 Mayıs 2019 tarihinde Genel Kurul tarafından görevlendirilen yeni Bosad yönetimine, bürokratik alandaki mesleki çalışmalarımızı, yeniden organize etme ihtiyacı doğmuştur. Bu gün için, özellikle ulusal ve uluslararası regülasyonlar karşısında üyelerimizin sorumlulukları ve bu regülasyonlar karşısında sektörün konumu, daha da önem kazanmış durumdadır Bu nedenle ilgili yeni çalışma döneminde, boya ve hammaddeleri sanayiniz açısından önem taşıyan bürokratik ve mesleki alan çalışmalarında, teknik çalışma gruplarımızın etkinliği ve de Bosad üyelerimizin katılımı, bizler açısından önemlidir. 

Önümüzdeki çalışma dönemimizde, yeni bürokratik düzenle uyum içinde, sektörel sorunlarımızın çözümüne odaklı bir süreç içerisinde olunması en büyük temennimizi oluşturmaktadır. Bu sektörel çalışma hedeflerimizde arzulanan sonuçlara ulaşılması için, üyelerimizin sahip olduğu mesleki ve teknik uzman gücüyle Bosad çalışmalarına vereceği katkılar, vazgeçilmez önem taşımaktadır.

Yeni çalışma döneminde önceliklerimizin, sizlerden alacağımız görüş ve öneriler ile şekillendirilmesi, Bosad çalışmalarının verimliliği ve etkinliği açısından, bir temel niteliğindedir. 

 

Saygılarımızla.

Mehmet Akın AKÇALI

Bosad Yönetim Kurulu Başkanı